Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να είναι όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης και επαρχίας ΛΕΜΕΣΟΥ, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συνδέσμου Γονέων βάση των Νόμων και Κανονισμών Περί Συνδέσμου Γονέων του 1992 έως 1997, και αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση προς τη γραμματεία της Ομοσπονδίας, που να συνοδεύεται με το δικαίωμα εγγραφής, όπως τούτο καθορίζεται στο καταστατικό της Ομοσπονδίας. Πιο κάτω θα βρείτε την λίστα-κατάσταση όλων των μελών της Ομοσπονδίας.

ΜΕΛΗ