ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εδώ σας παραθέτουμε τις θέσεις και τις αποφάσεις της Ομοσπονδία μας, σε ότι αφορά θέματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Επαρχία μας και γενικότερα την Παιδεία.