ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή οικονομικών ασχολείται με τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας. Προσπαθεί να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για την Ομοσπονδία καθώς και για την διασφάλιση της σωστής οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή αυτή χειρίζεται θέματα παιδείας  τα οποία παίρνουμε από το Υπουργείο Παιδείας, θέματα εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, Αθλητικά θέματα και διαμορφώνει απόψεις στα εκπαιδευτικά θέματα, οι οποίες μεταφέρονται στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Εκδηλώσεων αναλαμβάνει την διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής..

Η Επιτροπή Ενιαίας Ασφάλειας - Υγείας & Τεχικών θεμάτων και Περιβάλλοντος, έχει στόχο της την βοήθεια επίλυσης προβλημάτων σε ότι αφορα θέματα ασφάλειας και υγείας των παιδιών μέσα στο σχολικό χώρο, όπως και την προώθηση και επίλυση στο μέτρο του δυνατού, υλικοτεχνικών προβλημάτων τα οποία αντιμετώπίζουν τα Δημοτικά Σχολεία. Τα προβλήματα αυτά έρχονται εις γνώση της Επιτροπής, με επιστολή, την οποία αποστέλλει ο Συνδέσμος Γονέων του Σχολειου προς την Ομοσπονδία,ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής..

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Τύπου και Διαφώτισης ενημερώνει τα μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και όλα τα μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) για τις θέσεις και αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων Πλατρών Εθνικού Πάρκου Τροόδους και Ελλάδας συντονίζει και αναλαμβάνει όλα τα θέματα που αφορούν τις κατασκηνώσεις που διοργανώνει η Ομοσπονδία κάθε καλοκαίρι στις Πλάτρες και στην Ελλάδα.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτήν την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Επιτροπή Ιστοσελίδας έχει αναλάβει την δημιουργία, συντήρηση και ενημέρωση της Ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η Επιτροπή ενιαίων ολοήμερων σχολείων ασχολείται με θέματα και προβλήμτα που αφορούν τα ολοήμερα σχολεία.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτήν την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Η Διαχειριστική επιτροπή ταμείου ευημερίας ασχολείται με θέματα που αφορούν το ταμείο ευημερίας παιδιού.

 

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και σχόλια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τμήμα "Επικοινωνία" που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Επεξεργάζεται θέματα που άπτονται στην ενημέρωση του καταστατικού ή και με την τροποποίησή του μετά από εισηγήσεις των μελών της.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ​

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, γι’ αυτό μέσα από την επικοινωνία με τους Συνδέσμους Γονέων μαζεύει τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και τα μεταφέρει στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία ή/και στους αρμόδιους στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ